ABOUT / BIO

Mariusz Mierzejewski

MARIUSZ MIERZEJEWSKI

 

1981, Warszawa

 

Od 2006 r. absolwent kierunku malarstwo sztalugowe na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Pracownia Jacka Wojciechowskiego, Jana Gryki). Od roku 2007 mieszka i pracuje w Warszawie. W 2011 roku otrzymał „wyróżnienie honorowe” na II Triennale Malarstwa ANIMALIS w Chorzowie. W 2016 roku otrzymał II Nagrodę w Konkursie Kolaż Asamblaż, BWA Olkusz.

 

„Forma i przedmiot moich wczesnych prac odzwierciedlają anatomiczne «struktury miasta» – temat ten stał się dla mnie ważny juz we wczesnym etapie mojego rozwoju artystycznego. Ważne jest również szukanie w malarstwie «ciszy», która zwiększa swoją siłę w ostatnich dziełach sztuki.”

Mariusz Mierzejewski

 

2017 - Indywidualna Wystawa "Przestrzeń tła", Galeria 022, Warszawa

Prace prezentowane na wystawie „Przestrzeń tła” są przekrojowym przedstawieniem obrazów, od klasycznego malarskiego podejścia, przez coraz mocniejszą strukturę materii i ekspresji odzwierciedlonej w abstrakcji, do obrazu rozbitego tła. Artystę interesuje bowiem sama forma tła, a właściwie jej załamanie, rozbicie, konstruowanie i tworzenie. Obraz, zostaje jakby zaprojektowany od początku. Złamanie przestrzeni tła – konstrukcji płótna, na którym znajduje się malowidło, to dla niego kompromis pomiędzy tradycyjnym ujęciem a wyrazem pełnej ekspresji, tworzeniem własnego stylu, budowaniem dodatkowej przestrzeni obrazu i w obrazie. Taka rzeźbiarska konstrukcja nabiera nowego znaczenia. Jest to utworzenie nowej formy. Projekt „tła” tak istotnego a zarazem pomijanego i zapomnianego zostaje w pełni utworzony kompozycyjnie pod malarską treść. Obraz zostaje osadzony w formie i na formie i jest  z nim tożsamy.

„Malarstwo Mariusza Mierzejewskiego pozbawione jest emblematyczności, dającej widzowi percepcyjne uspokojenie, w postaci bezpieczeństwa estetycznej klasyfikacji. Można powiedzieć, że jego obrazy nie uwodzą ani ugrzecznionym decorum użytych środków malarskich, ani spójną narracją ikonograficzną, dającą jasną odpowiedz o co artyście chodzi. (…) W rzeczywistości ich przedstawienie jest krytyczną w wymowie siłą perswazji autora. Jego obrazy są skonceptualizowanym odbiciem otaczającego chaosu, podszywające się swoją niemocą pod zdewaluowany obraz informacji, mediów, reklamy. (…) Poszukiwania, dyskurs, rozwój przez zaprzeczenie… w końcu ta ambiwalentność obrazu ulega samej witalności procesu twórczego, staje się świadomym wyzwaniem autora”.

Łukasz Głowacki

 

 

 

Osiągnięcia:

 • Trzecia nagroda w Konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu otoczenia Stadionu Narodowego w Warszawie organizowanym przez Narodowe Centrum Sportu. (praca zespołowa)
 • I nagroda w konkursie na wykonanie koncepcji architektonicznej modernizacji Parku im. J. Polińskiego w Warszawie organizowanym przez Dzielnicę Praga Południe. (praca zespołowa)
 • II miejsce w konkursie na opracowanie architektoniczno-urbanistycznej koncepcji rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie (praca zespołowa)
 • „wyróżnienie honorowe” II Triennale Malarstwa ANIMALIS, Chorzów (2011)
 • II Nagroda konkurs Kolaż Asamblaż, BWA Olkusz (2016)

 

 

2006 – „NOVA BIALA” – wystawa z okazji 20-lecia galerii Biała, Galeria Biała, Lublin

2006 – Wystawa zbiorowa, Galeria Artos, Tilburg, Holandia

2005 – „Młode Forum Sztuki”, Galeria Biała, Lublin

2010 – projekt rzeźbiarski „Misji pokojowych”, Park im. Polińskiego, Warszawa

2012 – „Młodzi Sztuką w przestrzeni myśli”, Galeria ZPAP, DAP2, DAP3, Warszawa

2012 – wystawa 24 Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin

2012 – „MłodziZdolni.Art.pl”, wystawa zbiorowa, Galeria Hortar , Tarnów

2014 – Poznań Gallery Weekend, Czapski Art Foundation, Poznań

2014 – wystawa zbiorowa  „Warszawa”, Galeria DAP, Warszawa

2014 – wystawa zbiorowa „Nova Fala”, Galeria Bałtycka, Szczecin

2014 – 24 Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin 

2014 – wystawa zbiorowa „Młodzi Sztuką w przestrzeni myśli”, Galeria DAP3, Warszawa

2014 – wystawa zbiorowa „The Youngest”, Galeria DAP, Warszawa

2015 – "Biała pora", Galeria 101 Projekt, Warszawa

2016 -  Wystawa konkursowa, Kolaż Asamblaż, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Olkusz

2017 - Indywidualna Wystawa "Przestrzeń tła", Galeria 022, Warszawa

http://www.owzpap.pl/

___________________________________________________________________________________________________

Mariusz Mierzejewski was born In 1981 in Warsaw. He graduated from the Departament of Art. At the Uniwesity of Maria Curie Skłodowska in Lublin, in 2006. During his studies he participated in classes in the studio of easel painting ran by professor Jacek Wojciechowski. The early works of Mariusz Mierzejewski were displayed in the surrounding of Lublin, and in cooperation with the “Biała Gallery (Galeria “Biała”) in Lublin, with support of Jan Gryka. Since 2007, Mariusz Mierzejewski has been living and working in Warsaw. In 2011, he received an honourable on the 2 nd Triennale of Painting “Animalis” in Chorzów.

The form and the subject of my early works reflect the anatomic “town structure” – this subject has become important to me at the early stage of my artistic development. Important is also to look for the “silence” in painting “which” increases its force in the more recent works of art”.

 • 2001/2006 the University of Maria Curie Skłodowska in Lublin the Departament of Fine Arts daily studies with specialization in easel painting in the studio of Jacek Wojciechowski, Jan Gryka.

 • 1996/2001 the State High School of Art under the name of J.Chełmoński in Nałęczów

 

Activities and artistic achievements:

 • 2011 an honourable on the 2 nd Triennale of Art “Animalis” in Chorzów

 • the 2 nd place in the contest for creating an architectural and town planning project of extension of the Polish Theatre in Szczecin (team work)

 • 2010 a sculptural project of “peace – making missions” in the Park of J.Poliński in Warsaw

 • 2006 the 1 st Prize in the contest for creating an architectural concept of modernization of the Park of J.Poliński in Warsaw, organized by the Praga Południe District (team work)

 • the 3 rd Prize in the contest for creating the project of space development in the area of the National Stadium in Warsaw, organized by the National Sports Centre (team work)

 • 2006 “Nova Biala” – an exhibition on the occasion of the 20 th anniversary of the “Biała” Gallery in Lublin

 • 2005 “Młode Forum Sztuki”, the “Biała” Gallery in Lublin

             

           2014

 •   Poznań Gallery Weekend / Czapski Art Foundation, /Poznań

 •   "Warszawa", wystawa zbiorowa, Galeria DAP, /Warszawa

 •   "MłodziZdolni.Art.pl", wystawa zbiorowa, Galeria Hortar ,/Tarnów      

               2012

 • "Nova Fala" / wystawa zbiorowa / Szczecin

 •   24 Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego / Szczecin 

 •   Młodzi Sztuką w przestrzeni myśli/ wystawa zbiorowa / Glaeria DAP3 / Warszawa

 •  The Youngest / Wystawa zbiorowa/ Galeria DAP / Warszawa

 • 2011 „wyróżnienie honorowe” II Triennale Malarstwa ANIMALIS, Chorzów

 • II miejsce w konkursie na opracowanie architektoniczno-urbanistycznej koncepcji rozbudowy Teatru Polskiego, Szczecin. (praca zespołowa)

 • 2010 projekt rzeźbiarski „misji pokojowych” Park im. Polińskiego, Warszawa

 • 2008 I nagroda w konkursie na wykonanie koncepcji architektonicznej modernizacji Parku im. J. Polińskiego w Warszawie organizowanym przez Dzielnicę Praga Południe. (praca zespołowa)

 • Trzecia nagroda w Konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu otoczenia Stadionu Narodowego w Warszawie organizowanym przez Narodowe Centrum Sportu. (praca zespołowa)

 • 2006 „NOVA BIALA” – wystawa z okazji 20-lecia Galerii Białej, Lublin

 • 2005 „Młode Forum Sztuki”, Galeria Białą, Lublin

 ___________________________________________________________________________________________________

Mariusz Mierzejewski, geb. 1981
Warschau, Masowien, Polen
Magister der Kunst, Fachrichtung: Staffeleimalerei 

 

Mariusz Mierzejewski ist 1981in Warschaugeboren. Er hat im Jahr 2006 Fakultät der Bildenden Kunst der Maria Curie-Sklodowska UniversitätinLublin im Studio der Staffeleimalerei von Prof. Jacek Wojciechowski abgeschlossen. Seine frühen Werke wurden in der Umgebung von Lublin und in Zusammenarbeit mit Galeria Biała (Die Weiße Galerie) in Lublin, durch Jan Gryka's Vermittlung gezeigt.

Seit 2007 lebt er und arbeitet in Warschau. Im Jahr 2011 hat er "Ehrenauszeichnung" in der Zweiten Triennale der Malerei ANIMALIS in Chorzów gewonnen.

 

"..Meine frühen Arbeiten beziehen sich mit ihrer Form und Gegenstand auf die anatomische "Struktur der Stadt" - dieses Thema ist in den frühen Phasen der künstlerischen Entwicklung wichtig für mich geworden.Wichtig ist auch die Suche nach "der Stille des Bilds", die auf ihre Stärke in späteren Werken zunimmt. " (2011)

"...Der Bilderzyklus "Postrealizm" (Postrealismus) konzentriert sich auf Pop-Stilisierung/ kommerziellen Bilder - "schönen" aber nicht ohne Thema oder eine Synthese". Von der Annahme sollen das die Billboard-Werke sein, rein ästhetische, realistische, "vorstellende". Sie sollen sich auf die Massen-, Nachricht-, Werbungkultur beziehen und aus ihnen ziehen. "(2013)

 

2001/2006Maria Curie-Sklodowska Universität in Lublin.

Fakultät der Bildenden Kunst.

Vollzeitstudium an der Fachrichtung der Staffeleimalerei - Studio von Jacek Wojciechowski, Jan Gryka

 

1996/2001J. Chełmoński Nationale Schule der plastischen Kunst in Nałęczów.

 

 

Aktivitäten und künstlerischen Leistungen:

     2012"Nova Fala" / Gruppenausstellung / Szczecin

 • 24. Festival der polnischen Gegenwartskunst / Szczecin

 • Młodzi Sztuką w przestrzeni myśli (Die Junge mit Kunst im Raum der Gedanken) / Gruppenausstellung / DAP3 Galerie / Warschau

 • The Youngest / Gruppenausstellung / Galerie DAP / Warschau

2011Ehrenauszeichnung" in der Zweiten Triennale der Malerei ANIMALIS, Chorzów

 •  Zweiter Platz im Wettbewerb für die architektonische und städtebauliche Entwicklung des Konzepts vom Ausbau des polnischen Theaters, Szczecin. (Teamarbeit)

2010Bildhauerprojekt "Friedenssicherung" Poliński Park, Warschau

2008Erster Preis im Wettbewerb für die Ausführung des architektonischen Konzepts der Modernisierung vom J. Poliński Park in  Warschau von Stadtbezirk Praga Południe (Praga Süd) organisiert. (Teamarbeit)

 • Dritter Preis im Wettbewerb für das Konzept der Raumordnung in der Umgebung um das Nationalstadion in Warschau vom Nationalen Sportzentrum organisiert. (Teamarbeit)

2006"NOVA BIALA" - eine Ausstellung anlässlich des 20. Jahrestages von Galeria Biała, Lublin

2005"Junge Kunstforum" Galeria Biała, Lublin